โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในทางการแพทย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและใช้ในทางการแพทย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคจำนวน 53 คน ทั้งนี้ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 15,600 ซีซี  มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
       ที่มาของข่าว : ธนพร ยะสุทธิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา