โลโก้เว็บไซต์ ทุน โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิด ๑๙ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทุน โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิด ๑๙

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กันยายน 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุน "โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิด ๑๙" ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

....นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา