โลโก้เว็บไซต์ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร..ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

          สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี มีความกล้าแสดงออก และฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยในปีนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันและเ ฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงความสามารถของนักศึกษา  กิจกรรม สอยดาว ตักมัจฉา และเกมส์บิงโก
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ :จตุพร  โปธาคำ / สโมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว : อ.อำนาจ ผัดวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา