โลโก้เว็บไซต์ ชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทำหน้ากาก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) ส่งมอบแก่โรงพยาบาลเพื่อช่วยป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทำหน้ากาก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) ส่งมอบแก่โรงพยาบาลเพื่อช่วยป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) โดยส่งมอบแก่โรงพยาบาลลำปาง  50 ชิ้น และโรงค่ายสุรศักดิ์มนตรี 50 ชิ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
       สำหรับ Face Shield เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อป้องกันน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และเลือด ของผู้ป่วยติดเชื้อกระเด็นเข้าหน้า และต้องใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่หลายสถานพยาบาลกำลังจะขาดแคลน  โซเชียลมีเดียได้มีการแชร์คลิปสอนวิธีการทำหน้ากาก Face Shield เพื่อใช้เอง และส่งให้สถานพยาบาลได้มีใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ทำเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ โดยสมารถทำได้ง่ายโดยตัดฟองน้ำอเนกประสงค์ ให้ได้ขนาด 1x10x1 นิ้ว จากนั้นติดเทปกาวสองหน้าลงบนฟองน้ำให้ได้ความยาวพอดี  ดึงเทปกาวออกและนำฟองน้ำไปติดกับแผ่นใสขนาด A4 ในด้านยาว  จากนั้นนำยางยืดมาติดกับแผ่นใสด้านที่มีฟองน้ำ โดยใช้แม็กเย็บให้ติดกับแผ่นใสทั้งสองข้างก็สามารถนำไปใช้ทดแทนที่ขาดแคลนได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา