โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS2 (รอบโควตา/รับตรง)  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS2 (รอบโควตา/รับตรง) 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS2 (รอบโควตา/รับตรง) 
รับสมัครออนไลน์ 14 - 29 กุมภาพันธ์ 2563https://entrance.rmutl.ac.th/

ระดับ ปวส. รับผู้จบ ม.6/ปวช.
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้จบ ม.6/ปวช. 
• บช.บ. การบัญชี
• บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
• บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 
• ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ 

ระดับปริญาตรี (เทียบโอน) รับผู้จบ ปวส. 
• บช.บ. การบัญชี
• บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
• บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 
• บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 054 342547 ต่อ 211 หรือ 091-7963539 
https://www.facebook.com/BALA.RMUTLL


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา