โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ โดยวิทยากร Teacher Greg พิธีกรรายการ Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ โดยวิทยากร Teacher Greg พิธีกรรายการ Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา "How to have self - confidence in speaking English?" (พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ) โดยวิทยากรเจ้าของภาษา Teacher Greg พิธีกรรายการ Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

วันนี้ (17 ก.ย.62 ) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหัวข้อ  "How to have self - confidence in speaking English?" (พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก  Mr. Gregory J. Raymond หรืออาจารย์เกรก เรย์มอนด์ พิธีกรรายการ Good morning ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  และ English Trainer เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯในครั้งนี้

สำหรับโครงการสัมมนาหัวข้อ  "How to have self - confidence in speaking English?" (พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ) จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชา การสัมมนาภาษาอังกฤษ (BOAEC111) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น, เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้นจากวิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษา, เพื่อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษารายวิชาการสัมมนาภาษาอังกฤษ

คลิกดุภาพเพิ่มเติมที่เพจประชาสัมพันธ์
 
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา