โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

     5 สิงหาคม 2563 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก
ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          31 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก  ณ ห้องฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง เพื่อร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจัดโ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 โดยให้นักศึกษารวบรวมเอกสารนำส่งดังนี้ 1. ใบรายงานตัว R1, R2 และ R3 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบทรานสคริป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 เป็นต้น (ที่สำเนามาจาก ฉบับจบ/ฉบับสมบูรณ์ ให้สำเนาเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่กรอกแจ้งมหาวิทยาลัยฯตอนกรอกประวัตินักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 5. สำ... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับของ กกพ. ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ผ่านโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ดาวน์โหลดและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook page : clickidea หรือคลิก >> อ่านต่อ


แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ
พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 2 5434 2547-8 ต่อ 134 หรือคุณอภิรดา  คำฟูบุตร 081-2711232 รายละเอียดคลิก       แผนการจัดกิจกรรม        >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์บริเวณหอเกียรติภูมิแม่วัง
เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         4 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือก และพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ หอเกียรติภูมิแม่วัง ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาเข้าสอบ Placement test ผ่านระบบออนไลน์
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบ  Placement test ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  63 โดยสามารถศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการสอบด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิรดา  คำฟูบุตร  (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา) 081-2711232 รายละเอียดดังแนบ        ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         งานนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2563 โดยแนบหลักฐานการสมัครดังนี้          1.ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1)          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร             3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร       &nb... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

        22 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการปฐมนิเทศเป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศรวม 6 พื้นที่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ITA และ QA และการปฐมนิเทศในส่วนของพื้นที่ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมุลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย           1.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing เป็นฐานข้อมูล E-books รวมหนังสือสหสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 60,000 ชื่อเรื่อง จาก 40 สำนักพิมพ์ (http://portal.igpublish.com/iglibrary)          ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 36


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา