โลโก้เว็บไซต์ เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ลำปาง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กันยายน 2566 - 7 กันยายน 2566

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา

“เปิดบ้านหลังที่สอง เปิดมุมมองการศึกษา”
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ลำปาง “เรียน รู้ เล่น ด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม” พบกับ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรม Workshop การแข่งขันชิงเงินรางวัล เกมส์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน
          วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.30- 12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สอบถามโทร 0 5434 2547-8 ต่อ 211รายละเอียดคลิก https://openhouse.lpc.rmutl.ac.th/

#RMUTLLOPENHOUSE2023 #เปิดบ้านราชมงคลล้านนาลำปาง2566 #เปิดบ้านหลังที่สองเปิดมุมมองการศึกษา #มทรล้านนาลำปาง #PRRMUTLL2023
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา