โลโก้เว็บไซต์ โครงการ สู่ข้าวเอาขวัญ  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการ สู่ข้าวเอาขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา