โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance 2566 | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 3351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566

 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา