โลโก้เว็บไซต์ เลขานุการ กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามรมต.โครงการ U2T for BCG ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง 7กย65 | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เลขานุการ กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามรมต.โครงการ U2T for BCG ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 7กย65

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาเลขานุการ รมต.กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T for BCG ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
         เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน  2565 ที่ผ่านมา  ดร. ดนุช  ตันเทอดทิตย์  เลขานุการ รมต.กระทรวง อว. และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเน...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา