โลโก้เว็บไซต์ นศ.หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ เทียบโอน ปี 1 มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จากแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ เทียบโอน ปี 1 มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จากแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     นศ.หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ เทียบโอน ปี 1 มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จากแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จากการแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสุวรรณภูมิ ศุนย์นนทบุรี ได้แก่ นายวรุฒ เตรียมแรง และนายวิทวัส ไทยงาม 

     ทั้งนี้การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : ผศ.พงศกร สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา