โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 โดย วสุกัญญา พีระพันธ์ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน และได้มอบโควตาจำนวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรไปยังสถานศึกษาแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อทราบและถือปฏิบัติดังกำหนดการสมัคร ตั้งแต่วันที่  16 – 25  ธันวาคม  2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศต้องดำเนินการสมัครและกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/12/20221216140253_22835.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา