โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 65 แบบออนไซต์ (Onsite) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 65 แบบออนไซต์ (Onsite)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          20 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายการจัดกิจกรรม
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล กิจกรรมนักศึกษาและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน  รวมทั้งได้มีโอกาสพบและติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่  10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ และกิจกรรมพาน้องไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก  ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะจัดภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (DMHTTA)และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งหลักฐานผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด 19 พร้อมแนบบัตรประชาชน ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธี RT-PCR หรือตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. ทางช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวในตอนท้าย
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา