โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา  ทุนโครงการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทุนการศึกษา ทุนโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ตุลาคม 2564 โดย วสุกัญญา พีระพันธ์ จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนักศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ในปีการศึกษา 2564 

มอบทุนการศึกษา ทุนโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 16  โดยผู้ผ่านการพิจารณาในระดับอาชีวศึกษาจะได้รับเงินทุน ปีละ 15,000 บาท จำนวน 50 ทุน และระดับปริญญาตรีได้รับเงินทุนปีละ 30,000 บาท จำนวน 50ทุน ตั้งแต่ปีแรกจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่  https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ ระดับอาชีวศึกษาส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2564  และระดับอุดมศึกษาส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565 

สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ 

>> https://www.dropbox.com/.../AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa...

วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน

>> https://youtu.be/c7X7UaEbTnY

 

>>

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา