โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ รอบ 1  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ รอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาลำปาง ได้รับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษรอบ 1 ไปยังสถานศึกษา นั้น บัดได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังเอกสารแนบ  ดาวน์โหลดเอกสาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา