โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICNGC2019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICNGC2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Korean Institute of Next Generation Computing และมหาวิทยาลัย Seo Kyeong University ประเทศเกาหลีใต้ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Next Generation Computing 2019 (ICNGC2019) ” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมี Professor Byeong-hee Roh จากมหาวิทยาลัย Ajou University ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประธานในการจัดประชุม ทั้งตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนันท์ ทับเกิด และอาจารย์ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล เข้าร่วมเป็นตัวแทนในพิธีเปิดการประชุม และร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาครั้งนี้เป็นการเปิดโอการให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ cloud computing and social networking industries ความรู้ที่ได้จะเป็นการนำไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icngc.org/bbs/content.php?co_id=committee

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา