โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณวัดมิ่งเมืองมูล  ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567   เวลา 15.30 น.   กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือนและเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา