โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา) 66 | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา) 66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        21 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา) ประจำปี 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าสรงน้ำพระพุทธรูป ณ ศาลาพระพุทธ จากนั้นไหว้เคารพเจ้าพ่อช้างเผือกและเจ้าพ่อหนองหมู ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและเจ้าพ่อหนองหมู อีกทั้งนำคณะกล่าวขอขมาและมอบขันดำหัวแก่อาจารย์อาวุโส ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ทรงพล จริยวิทยาวัฒน์  ผู้แทนอาจารย์อาวุโสกล่าวให้พร
        การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา) ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินอีกทั้งยังเป็นการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย นับเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ / วรินทร จันทร์มูล
        RMUTLL ON VDO
        ภาพกิจกรรม1
        ภาพกิจกรรม2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา