โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า | งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1511 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 23  พฤษภาคม 2565  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา