โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของ Account Email | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของ Account Email

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2934 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านความปลอดภัยของการใช้งาน Account Email มีหลายสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี  ถูก Spam Mail เป็นต้น จึงทำให้ถูกระงับการใช้งานของ Account Email เป็นจำนวนมาก  

ข้อแนะนำ : อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Account Email ของท่าน สำหรับการใช้งาน ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่องทางเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน : https://pwd.rmutl.ac.th/  ** ภายในเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ** 

แนวทางในการตั้งรหัสผ่านใหม่ : มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร - มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่และตัวเลขผสม - เพิ่มอัขระพิเศษ เพื่อให้คาดเดาได้ยาก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา