โลโก้เว็บไซต์ PROCEEDING CRCI 2022 | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

PROCEEDING CRCI 2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 6694 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

PROCEEDING CRCI 2022

"...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" 

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

 

เล่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

01-ENG สาขาวิศวกรรม พลังงาน เทคโนโลยี

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ ชีวภาพ

03-AGRI สาขาเทคโนโลยีเกษตร อาหาร

เล่ม 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

04-BA สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์

05-ART สาขาสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

07-R2R งานประจำสู่งานวิจัย

เล่มวารสารสิ่่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565

 


ที่มา : PROCEEDING CRCI 2022

คำค้น : proceedingcrci2022

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา