โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564  | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 12513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564

(***เฉพาะนักศึกษาส่วนกลาง  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น*** )

โดยนักศึกษาดำเนินการดังนี้

  1. เข้าระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th
  2. ทำการ Log in เข้าระบบส่วนสำหรับนักศึกษา
  3. เลือกเมนู S20 ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์สั่งซื้อสามารถลงทะเบียนสั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ -10 มิถุนายน 2564

(ชำระเงินวันสุดท้าย 10 มิถุนายน 2564) ราคาชุดละ 550 บาท พร้อมจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 2350

โทรศัพท์มือถือ 094-8358789

หรือที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Assetcnx.RMUTL

**หมายเหตุ ส่วนนักศึกษาในสังกัด พื้นที่อื่นๆสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ พื้นที่ที่ศึกษาอยู่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา