โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์ 2564 | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์ 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา