โลโก้เว็บไซต์ NEW !! ดาวน์โหลดเทมเพลท PPT, Poster Presentation และโปสเตอร์ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

NEW !! ดาวน์โหลดเทมเพลท PPT, Poster Presentation และโปสเตอร์ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 


ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 

 

1. นำเสนอภาคบรรยาย

ไฟล์ Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป

2. นำเสนอภาคโปสเตอร์

ไฟล์ Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป

โปสเตอร์ ขนาด 90x120 เซนติเมตร 

ให้ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ปริ้นโปสเตอร์มาติด

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ โซนโปสเตอร์ ชั้น 2

ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส

3. ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอผลงาน

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ไฟล์ Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป 

โปสเตอร์ ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 

ให้ผู้เข้าร่วมประกวดโปสเตอร์มาติด

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ โซนโปสเตอร์ ชั้น 2

ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
   คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา