โลโก้เว็บไซต์ สวพ. เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วม CRCI 2023” วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวพ. เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วม CRCI 2023” วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3089 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวพ. มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วม CRCI 2023”

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

-------------------------------

Scan QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วม
หรือ คลิก Link: https://forms.office.com/r/CjTtf87Xgm

-------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ งานพัฒนานวัตกรรมฯ โทร.087-079-0797 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา