โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  อัตราเงินเดือน เดือนละ 17,500 บาท  เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

      กำหนดการคัดเลือก

  1. รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน และ เว็บไซต์ www.nan.rmutl.ac.th
  3. ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 ชั้น 2 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน และ เว็บไซต์ www.nan.rmutl.ac.th
  5. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการและทำสัญญา วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

- ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Click

- รายละเอียดประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา