โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "การพัฒนา Soft Skill บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ" 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "การพัฒนา Soft Skill บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ" 

(18 กันยายน 2564) ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "การพัฒนา Soft Skill บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ปวส.การจัดการ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร บช.บ.(การบัญชี) และหลักสูตร ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการบริการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุฑัต ม่วงทอง (อ.โอห์ม วิทยากรสายฮา) และทีมงาน เป็นวิทยากร

ภาพ/ข่าว: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา