โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ 2564 | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา