โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยรับนักศึกษาใหม | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยรับนักศึกษาใหม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา