โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการรายงานตัว โครงการโควตาพิเศษ  | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพบรรยากาศการรายงานตัว โครงการโควตาพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  ในโครงการโควตาพิเศษ "นักนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร" ปีการศึกษา 2564 จึงประกาศให้มารายงานตัวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกองการศึกษาลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา