โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/65 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/65

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่
(ขออภัยเป็นอย่างสูง เลื่อนประกาศฯ เป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

 

 

2. และ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ดาวน์โหลด/พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม และ นำไปชำระเงินค่าเทอม 2/65
วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอมได้ที่นี่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา