โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564 (***เฉพาะนักศึกษาส่วนกลาง  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น*** ) โดยนักศึกษาดำเนินการดังนี้ เข้าระบบทะเบียนกลาง >> อ่านต่อ


หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ เปิดรับนักศึกษา (รอบพิเศษ)
พุธ 2 มิถุนายน 2564

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 4.2 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 เนื่องจากยอดรับสมัครยังไม่ครบตามจำนวน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ดร.นพวรรณ เดชบุญ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ โทร. 085 0325408 หรือ  สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083 5820788 >> อ่านต่อ


ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ Extra Lanna 1 ประจำปีการศึกษา 2564
จันทร์ 26 เมษายน 2564

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี รอบExtra Lanna 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2564  สมัครได้ที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 คลิกดูรายชื่อที่นี่ การสอบสัมภาษณ์และ/หรือ สอบปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.   ผู้เข้าสอบทุกคนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเ... >> อ่านต่อภาพบรรยากาศการรายงานตัว โครงการโควตาพิเศษ
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  ในโครงการโควตาพิเศษ "นักนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร" ปีการศึกษา 2564 จึงประกาศให้มารายงานตัวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกองการศึกษาลำปาง >> อ่านต่อ


ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และแจ้งช่องทางการอัพโหลดเอกสารการสมัครเรียน รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563

         แจ้งผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกระดับและทุกหลักสูตร โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อส่งเอกสารทางอินเตอร์เนต ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 2.หลักฐานการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการเรียน / ใบ รบ. / ใบเกรด/หนังสื... >> อ่านต่อประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดการสอบในรอบ TCAS2 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563

          เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   สำหรับผู้สมัครที่จะเข้าสอบรอบ TCAS2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่ากระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID -19 ดังรายละเอียดแนบ โดยผู้สมัครสามารถศึกษาขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์เอก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา