โลโก้เว็บไซต์ เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน) | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2565 - 1 มิถุนายน 2566

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา