โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ (Class Attendance) ครั้งที่ 2 ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยธนาคารกรุงไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ (Class Attendance) ครั้งที่ 2 ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยธนาคารกรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธุ์โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ (Class Attendance) ครั้งที่ 2
ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยธนาคารกรุงไทย 
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 ผ่านระบบ Google Meet

1. กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อ สวท จะได้จัดทำรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังลิงค์นี้ 
https://bit.ly/3Ij5mAV

2. ลิงค์สำหรับเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Google Meet

ห้องที่1 : -
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา