โลโก้เว็บไซต์ ไปรษณีย์ ในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไปรษณีย์ ในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 4820 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถานที่ทำการ : อาคารอำนวยการ เลขที่ 200 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์

เช้า เวลา 07.00 - 08.00 น.

กลางวันเวลา 11.00 - 13.00น.)

(วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ปิดทำการ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา