โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์  22กย65 | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ 22กย65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์
         วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมด้ว...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา