โลโก้เว็บไซต์ ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ปีงบประมาณ 2565

ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ Download
1.งานประเพณีสงกรานต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี2565 21/4/2565 Click
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการเสวนาเรื่องประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 24/5/2565 Click
3.รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในมทร.ล้านนา ลำปาง 28/1/2565 Click
4.รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 27/7/2565 Click
5.รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มทร.ล้านนา ลำปางประจำปี 2565 21/4/2565 Click
6.รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน65 2/6/2565 Click
7.รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันสถาปนา มทร.ล้านนา ครบรอบปีที่17 18/1/2565 Click

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา