โลโก้เว็บไซต์ เอกสารการประชุม กองบริหารทรัพยากร | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เอกสารการประชุม กองบริหารทรัพยากร


หนังสือเชิญประชุม

- ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ►คลิ๊ก

- ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 ►คลิ๊ก

- ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3 ►คลิ๊ก

- ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ►คลิ๊ก

- ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5 ►คลิ๊ก

- ขอเชิญประชุมบุคลากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีฯ ►คลิ๊ก

รายงานการประชุมกองบริหารทรัพยากร ปีงบประมาณ 2565

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ►คลิ๊ก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา