โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต้อนรับนายนักรบ เรืองงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ นายทศพร ไชยศรี วิศวยาปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.คิกี  ทรงงาม นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในการวางท่อส่งน้ำภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางมาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา