โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ศุกร์ที่  มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังรายละเอียดแนบ
      กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
      ข้อควรปฏิบัติในงานปัจฉิมนิเทศ
      รายชื่อนักศึกษาที่รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/นักศึกษาเรียนดี นักศึกษากิจกรรมและนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
      ผังที่นั่งในห้องประชุม
      คู่มือปัจฉิมนิเทศ65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา