โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลที่บัณฑิตควรทราบเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลที่บัณฑิตควรทราบเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังแนบ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ซ้อมย่อย ณ เขตพื้นที่) อัพเดท 22 กค65

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 14-16 ส.ค.65

ลิงค์แบบฟอร์มการลงทะเบียนถ่ายรูปหมู่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมชำระค่าถ่ายภาพหมู่ (กรอกก่อน 12 ส.ค. 65)

ลิงค์ลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าแม่วังพร้อมชำระค่าลงทะเบียน (กรอกก่อน 12 ส.ค.65)

การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หนังสือขออนุญาตให้บัณฑิตเข้าร่วมซ้อมและรับปริญญา62

หนังสือแจ้งกำหนดการบัณฑิต62

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีซ้อมย่อยรับพระราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เฟสบุ๊กแฟนเพจ งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่ายสำหรับใช้สแกนใบหน้าเข้าหอประชุม

ประกาศการแต่งกาย (ฉบับที่ 2) คำร้องขออนุญาตแต่งกายตามวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด

ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการตรวจ ATK และการตรวจ RT-PCR

วัสดุ อุปกรณ์ ต้องห้าม ที่ห้ามนำเข้าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายสุภาพ ในวันรายงานตัวและวันซ้อมใหญ่ 14 ส.ค.65

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

การให้บริการชุดอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับบัณฑิต

รายชื่อและผังที่นั่งบัณฑิต (วันซ้อมเขตพื้นที่ลำปาง)

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา