โลโก้เว็บไซต์ ชำระค่าลงทะเบียน หมดเขต 10 กค. 2565 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

ชำระค่าลงทะเบียน หมดเขต 10 กค. 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข้อชี้แจง

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน 

2. นำใบฝากชำระเงิน ไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ตามกำหนดที่แจ้งไว้ 

หรือ โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน ตามเลข Comcode** ของอัตราค่าลงทะเบียนแต่ละประเภท (กำหนดให้ ชำระค่าลงทะเบียนตามแบบฟอร์มๆ ละบทความ หรือโอนชำระเงินทีละบทความ) 

3. เก็บหลักฐานใบนำฝากชำระเงิน แนบส่งยืนยันในระบบ 

3.1 กรณีจ่ายชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ให้ แนบแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน เข้าระบบเพื่อยืนยันการชำระ

3.2 กรณีโอนชำระผ่าน internet banking ให้แนบ (1) แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ (2) หลักฐานรูปสลิปโอนเงินออนไลน์

หมายเหตุ **งดเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา**

 


อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียน (ล่วงหน้า)

อัตราค่าลงทะเบียน (ปกติ)

อัตราค่าลงทะเบียน  (เพิ่มเติม)

กำหนดระยะเวลาชำระ วันที่ 22-30 มิ.ย. 2565 วันที่ 1-10 ก.ค. 2565

วันที่ 22 มิ.ย. - ถึง 10 ก.ค. 2565

 • เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ออนไลน์)
 • เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

 

2,000 บาท/บทความ

 (ฟอร์ม 1.1 ชำระผ่านธนาคาร)

 (ฟอร์ม 1.2 ชำระออนไลน์)

 

2,500 บาท/บทความ

 (ฟอร์ม 2.2 ชำระผ่านธนาคาร)

 (ฟอร์ม 2.2 ชำระออนไลน์)

 

1,500 บาท/บทความ

 (ฟอร์ม 3.1ชำระผ่านธนาคาร)

 (ฟอร์ม 3.2 ชำระออนไลน์)

 


กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า 22-30 มิถุนายน 2565
 • ลงทะเบียนปกติ   1-10 กรกฎาคม 2565

 


ส่งหลักฐานการชำระเงิน

 


ติดต่อฝ่ายการเงินได้ที่

ผู้ประสานงานการเงิน : คุณมาลี จินดาแก้ว โทร. : 09-2270-2490

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา