โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการอัพเดท ใบรับรอง (SSL Certificated)  ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI)  | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการอัพเดท ใบรับรอง (SSL Certificated) ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา