โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วม
          สำหรับการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.  โดยนักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศผ่านระบบอินเตอร์เนต ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ทาง http://nms.lpc.rmutl.ac.th ด้วยรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบเพื่อชี้แจงสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ และเข้ากลุ่มของแต่ละคณะเพื่อรับฟังข้อมูลการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team ทั้งนี้ภายหลังจบการถ่ายทอดสดนักศึกษาต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อรับรหัสกิจกรรมสำหรับบันทึกในระบบสมุดทำความดี (Merit book) และผ่านการเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา