โลโก้เว็บไซต์ รับมอบภาพตัวอย่างซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 5กย65 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับมอบภาพตัวอย่างซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 5กย65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนารับมอบภาพตัวอย่างซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
         วันนี้ (6 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองชั้น 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา