โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 25สค65 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 25สค65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา