โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 25สค65 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 25สค65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนากองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
         วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน กองบริหารทรัพยากร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา