โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 8 กค65 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 8 กค65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
     8 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ถวายเทียนพรรษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา