โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรกองบริหารทรัพยากร 25 พค65 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรกองบริหารทรัพยากร 25 พค65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนางานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรกองบริหารทรัพยากร
          25 พฤษภาคม 2565 งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรสังกัดกอง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา